Chủ Nhật, ngày 23/09/2018 17:32 PM (GMT+7)
Định giá ở trạm BOT trên đường độc đạo, sẽ là giá độc quyền

Định giá ở trạm BOT trên đường độc đạo, sẽ là giá độc quyền2

“Chuyển phí sang giá là đúng với bản chất kinh tế, nhưng với trạm BOT phải xác định từng dự án cụ thể chứ không phải tất cả BOT...