Thứ Sáu, ngày 19/07/2019 09:38 AM (GMT+7)
Cựu Thứ trưởng Công an Trần Việt Tân bị bác kháng cáo, vì sao?

Cựu Thứ trưởng Công an Trần Việt Tân bị bác kháng cáo, vì sao?1

Trả lời Hội đồng xét xử tại phiên phúc thẩm xét kháng cáo của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và 4 đồng phạm, cựu Thứ trưởng Bộ...