Thứ Ba, ngày 10/12/2019 22:36 PM (GMT+7)
Tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 9): Phi vụ chấn động 100 cây vàng

Tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 9): Phi vụ chấn động 100 cây vàng

Vừa lên biên giới, Bạch Hải Đường đã chứng tỏ “năng lực” của mình bằng một phi vụ lớn.