Thứ Tư, ngày 11/12/2019 04:04 AM (GMT+7)
"Điện ảnh Việt Nam không cần mới lạ kiểu vợ cả dạy vợ ba cách quyến rũ chồng"

"Điện ảnh Việt Nam không cần mới lạ kiểu vợ cả dạy vợ ba cách quyến rũ chồng"

Đó là phát biểu mạnh mẽ của nhà lý luận phê bình Tô Hoàng tại Hội thảo Nâng cao chất lượng phim Việt Nam trong hội nhập quốc tế...