Thứ Năm, ngày 21/11/2019 19:15 PM (GMT+7)
Phát lộ vỉa đá khổng lồ, đẹp tựa thắng cảnh Gành Đá Đĩa  

Phát lộ vỉa đá khổng lồ, đẹp tựa thắng cảnh Gành Đá Đĩa  

Các nhà thầu khai thác đá đã vô tình làm phát lộ những khối đá chồng tuyệt đẹp, kéo dài trên 1km. Những khối đá đặc biệt này rất...