Thứ Tư, ngày 11/12/2019 01:23 AM (GMT+7)
Thải nhiều CO2 phải nộp phí dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon của rừng

Thải nhiều CO2 phải nộp phí dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon của rừng

Theo dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ...