Thứ Năm, ngày 24/05/2018 23:25 PM (GMT+7)
Sản phẩm nhà nông bắt mắt tại Hội thảo phát triển du lịch

Sản phẩm nhà nông bắt mắt tại Hội thảo phát triển du lịch1

Hội thảo “Phát triển Du lịch sinh thái bền vững gắn với nông nghiệp, nông thôn” diễn ra tại TP Hội An, Quảng Nam do Tổng cục Du...