Thứ Năm, ngày 23/01/2020 05:32 AM (GMT+7)
Hà Nội: Kiên quyết không cho phép DN từng vi phạm tham gia đầu tư

Hà Nội: Kiên quyết không cho phép DN từng vi phạm tham gia đầu tư

Các nhà đầu tư đã vi phạm hoặc đang vi phạm mà chưa được xử lý triệt để không được phép tham gia đầu tư các dự án phát triển nhà ở...