Thứ Năm, ngày 23/01/2020 08:31 AM (GMT+7)
Phân bón Lâm Thao “tiếp sức” người trồng na

Phân bón Lâm Thao “tiếp sức” người trồng na

Nhờ sự “tiếp sức” của các sản phẩm phân bón Lâm Thao, nhiều hộ trồng na ở phường Hoàng Tiến, TP.Chí Linh (Hải Dương) đã có thu...