Thứ Bảy, ngày 24/03/2018 11:33 AM (GMT+7)
Viết bài về ép giá nông sản, một phóng viên bị đe dọa

Viết bài về ép giá nông sản, một phóng viên bị đe dọa

Sau khi viết bài phản ánh nhóm “xã hội đen” đe dọa, ép giá các cơ sở thu mua cà phê để độc quyền mua với giá thấp, một phóng viên...