Thứ Ba, ngày 12/11/2019 08:32 AM (GMT+7)
Nhan nhản bệnh viện quốc tế, đâu chỉ “nổ” cho oai?

Nhan nhản bệnh viện quốc tế, đâu chỉ “nổ” cho oai?5

Chuyện gọi tên trường hay bệnh viện “quốc tế”, “cao cấp”… đang là một sự loạn, đầy bát nháo ở nước ta.