Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 13:26 PM (GMT+7)
Bổ nhiệm Trợ lý của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Bổ nhiệm Trợ lý của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà giữ chức vụ Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương...