Thứ Tư, ngày 16/10/2019 16:37 PM (GMT+7)
Tìm thấy “siêu Trái đất” có nước và nhiệt độ phù hợp với sự sống

Tìm thấy “siêu Trái đất” có nước và nhiệt độ phù hợp với sự sống

Các nhà nghiên cứu mới phát hiện dấu hiệu của nước ở hành tinh rất phù hợp với sự sống có tên là K2-18b, cách Trái đất 110 năm ánh...