Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 23:01 PM (GMT+7)
Hải Phòng: Một loạt cây xăng không phép ngang nhiên hoạt động

Hải Phòng: Một loạt cây xăng không phép ngang nhiên hoạt động

Không giấy phép xây dựng, không giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và nằm sát nhà dân nhưng một loạt cây...