Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 04:42 AM (GMT+7)
MC Thảo Vân: 'Giá như tôi không phải thấy sự đau khổ của bố mẹ chồng'

MC Thảo Vân: 'Giá như tôi không phải thấy sự đau khổ của bố mẹ chồng'

Đứng trước quyết định ly hôn, việc tôi muốn làm trước tiên là nói chuyện với bố mẹ chồng. Tôi vẫn nhớ như in hôm đó…