Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 20:43 PM (GMT+7)
Video rõ ràng nhất về quái vật Chân to dạo bước trong rừng

Video rõ ràng nhất về quái vật Chân to dạo bước trong rừng

Thợ săn Roger Patterson và Rob Gimlin tin rằng họ từng bắt được quái vật kì dị ở phía bắc California, Mỹ, năm 1967.