Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 12:48 PM (GMT+7)
Sững sờ, khó nghĩ khi chồng chuyển cho 3 tỷ để đi lấy chồng khác

Sững sờ, khó nghĩ khi chồng chuyển cho 3 tỷ để đi lấy chồng khác1

5 năm anh nằm liệt giường, tính tình anh thêm cộc cằn, cáu gắt. Nhất là chuyện ấy không có nên giữa 2 vợ chồng chẳng còn tình cảm...