Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 20:23 PM (GMT+7)
Cô gấu duy nhất thế giới ngồi tù chung với con người được trả tự do sau 15 năm

Cô gấu duy nhất thế giới ngồi tù chung với con người được trả tự do sau 15 năm

Cô gấu nâu duy nhất trên thế giới phải ở trong nhà giam của con người cuối cùng đã được thả tự do.