Thứ Năm, ngày 21/11/2019 08:29 AM (GMT+7)
Tuyên bố của Trung Quốc về bãi Tư Chính là không thể chấp nhận

Tuyên bố của Trung Quốc về bãi Tư Chính là không thể chấp nhận3

"Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng về việc Trung Quốc có chủ quyền tại Trường Sa và quyền chủ quyền,...