Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 22:00 PM (GMT+7)
Trận chiến quyết định để kiểm soát Trung Quốc và cái giá phải trả của người Nhật

Trận chiến quyết định để kiểm soát Trung Quốc và cái giá phải trả của người Nhật

Trận chiến giữa quân Trung Quốc và quân đội đế quốc Nhật ở thành phố Trường Sa, Hồ Nam, đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản thảm bại...