Thứ Ba, ngày 17/09/2019 19:37 PM (GMT+7)
Chủ tịch Quốc hội: "Tăng tuổi hưu không phải chúng tôi tính ở lại"

Chủ tịch Quốc hội: "Tăng tuổi hưu không phải chúng tôi tính ở lại"1

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, quy định tăng tuổi nghỉ hưu là vấn đề lớn, phải thực hiện theo đúng tinh thần của...