Thứ Ba, ngày 22/10/2019 11:29 AM (GMT+7)
Thấy gì qua giải thích tăng tuổi nghỉ hưu của Chủ tịch Quốc hội?

Thấy gì qua giải thích tăng tuổi nghỉ hưu của Chủ tịch Quốc hội?21

Trước đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu khi sửa đổi Bộ luật Lao động, nhiều ý kiến trong dư luận cho rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu là để...