Thứ Hai, ngày 18/11/2019 03:38 AM (GMT+7)
Phì cười với biển quảng cáo iPhone ngay cạnh thành phố thông minh của Google

Phì cười với biển quảng cáo iPhone ngay cạnh thành phố thông minh của Google

Apple đã tiếp tục “troll” Google một lần nữa bằng cách dựng một bảng quảng cáo “khổng lồ” bên cạnh công ty con của Google.