Thứ Năm, ngày 21/11/2019 00:49 AM (GMT+7)
Pháp đã tung bao nhiêu quân tham gia vào cứ điểm Điện Biên Phủ?

Pháp đã tung bao nhiêu quân tham gia vào cứ điểm Điện Biên Phủ?

Điện Biên Phủ là trận đánh lớn nhất và mang tính quyết định trong Chiến tranh Đông Dương với phần thắng tuyệt đối thuộc về quân...