Thứ Năm, ngày 20/02/2020 03:24 AM (GMT+7)
Dàn quân phục ngụy trang kỹ thuật số của Việt Nam được sử dụng thế nào?

Dàn quân phục ngụy trang kỹ thuật số của Việt Nam được sử dụng thế nào?

Quân đội Việt Nam từng mang quân phục ngụy trang kỹ thuật số ra sử dụng với số lượng hạn chế, vì nhiều lý do, kiểu ngụy trang hiện...