Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 00:26 AM (GMT+7)
Người suýt lấy mạng Thành Cát Tư Hãn trở thành tướng Mông Cổ kiệt xuất nhất

Người suýt lấy mạng Thành Cát Tư Hãn trở thành tướng Mông Cổ kiệt xuất nhất

Ít người biết rằng Triết Biệt từng là kẻ thù của Thành Cát Tư Hãn và sau này trở thành một trong những danh tướng kiệt xuất được...