Thứ Tư, ngày 26/06/2019 17:29 PM (GMT+7)
Mỹ nữ nhận hết ân sủng nhưng sinh hoàng tử, công chúa vẫn là cung nữ

Mỹ nữ nhận hết ân sủng nhưng sinh hoàng tử, công chúa vẫn là cung nữ

Chương Giai thị đã sống một cuộc sống viên mãn, như ý, không những được hưởng vinh hoa phú quý, còn khiến người đàn ông đứng đầu...