Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 08:11 AM (GMT+7)
Tuyệt đối không gọi lại những cuộc gọi “nhá máy” từ nước ngoài

Tuyệt đối không gọi lại những cuộc gọi “nhá máy” từ nước ngoài2

Đó là câu trả lời chung của các nhà mạng Việt Nam về hiện tượng nhiều thuê bao trong nước của tất cả các nhà mạng liên tục nhận...