Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 14:28 PM (GMT+7)
Hòa Bình: "Rót" vốn Hội xuống ao nuôi cá quý hiếm, bán đắt tiền

Hòa Bình: "Rót" vốn Hội xuống ao nuôi cá quý hiếm, bán đắt tiền1

Chúng tôi đến thăm mô hình nuôi cá dầm xanh-loài cá quý hiếm từng được dùng để tiến vua của gia đình bà Khà Thị Sàng, xóm Nghẹ, xã...