Thứ Sáu, ngày 20/10/2017 06:59 AM (GMT+7)
Mỹ có vũ khí như quả cầu lửa tiêu diệt mọi thứ cản đường

Mỹ có vũ khí như quả cầu lửa tiêu diệt mọi thứ cản đường

Loại vũ khí này có tốc độ tối đa gấp 6 lần âm thanh và xuyên thủng mọi loại giáp.