Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 21:12 PM (GMT+7)
Adolf Hitler, Đức Quốc xã và bí mật về công nghệ ... “UFO”

Adolf Hitler, Đức Quốc xã và bí mật về công nghệ ... “UFO”

Trong thời gian gần kết thúc Thế Chiến II, Đức Quốc xã có liên quan tới việc nghiên cứu phát triển một số “vũ khí kỳ diệu’’ vô...