Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 06:07 AM (GMT+7)
Hà Nội trở rét, tủ đồ "thừa cho đi, thiếu nhận về" bất ngờ sôi động

Hà Nội trở rét, tủ đồ "thừa cho đi, thiếu nhận về" bất ngờ sôi động

Bất ngờ xuất hiện với nhiều "cải tiến", những tủ đồ này nhanh chóng được mọi người biết đến, tìm tới ủng hộ khiến cho đồ luôn đầy...