Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 00:11 AM (GMT+7)
Ông Trịnh Văn Quyết dự thu hơn 500 tỷ đồng nhờ bán 21 triệu cổ phiếu ROS

Ông Trịnh Văn Quyết dự thu hơn 500 tỷ đồng nhờ bán 21 triệu cổ phiếu ROS

Với giá trị giao dịch của cổ phiếu ROS dao động chủ yếu trong khoảng từ 24.000 – 25.000 đồng/cổ phiếu trong vòng 1 tháng qua, dự...