Thứ Năm, ngày 27/06/2019 11:14 AM (GMT+7)
Sony Xperia 1 mang tới trải nghiệm màn hình 4K tuyệt đỉnh 24/24

Sony Xperia 1 mang tới trải nghiệm màn hình 4K tuyệt đỉnh 24/24

Theo kết quả chứng nhận, màn hình độ phân giải 4K của Sony Xperia 1 có thể hoạt động ở mọi lúc.