Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 17:13 PM (GMT+7)
Sony Xperia 1s/ 1v cũng sẽ có 3 camera sau nhưng giá "ngọt" hơn Xperia 1

Sony Xperia 1s/ 1v cũng sẽ có 3 camera sau nhưng giá "ngọt" hơn Xperia 1

Sau sự xuất hiện của Xperia 1, Sony Xperia 1s hoặc 1v cũng sẽ có 3 camera sau.