Thứ Tư, ngày 13/11/2019 02:31 AM (GMT+7)
Clip: Xăm mình được gọi là nghệ thuật hay lập dị?

Clip: Xăm mình được gọi là nghệ thuật hay lập dị?2

Rất nhiều người có sở thích xăm mình. Sự thích này như một nhu cầu thầm kín, sâu xa và chỉ chờ thời cơ là bộc lộ, còn có những...