Thứ Hai, ngày 18/11/2019 16:45 PM (GMT+7)
Rác thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp: Trách nhiệm thuộc về ai?

Rác thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp: Trách nhiệm thuộc về ai?

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia ở châu Á đứng đầu về lượng rác thải nhựa đổ ra biển với...