Thứ Ba, ngày 22/01/2019 03:00 AM (GMT+7)
20 phát minh vĩ đại của người Trung Quốc cổ đại (Phần 1): Hậu thế kinh ngạc

20 phát minh vĩ đại của người Trung Quốc cổ đại (Phần 1): Hậu thế kinh ngạc

Những phát minh vĩ đại này của người Trung Quốc xưa không chỉ làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của con người mà còn ảnh hưởng sâu...