Thứ Tư, ngày 15/08/2018 06:48 AM (GMT+7)
Ấn Độ: Rắn hổ mang tuyệt vọng vì khát, tìm dân làng xin nước uống

Ấn Độ: Rắn hổ mang tuyệt vọng vì khát, tìm dân làng xin nước uống

Rắn hổ mang không thích thú gì với con người nên chúng thường tránh xa nơi con người sinh sống, nhưng cũng có những lúc chúng "cảm...