Thứ Hai, ngày 22/07/2019 06:13 AM (GMT+7)
Hồi sinh lá loon-loài cây kỳ lạ thay túi ni lông ở rừng Bình Thuận

Hồi sinh lá loon-loài cây kỳ lạ thay túi ni lông ở rừng Bình Thuận

Sẽ có người không tin lá loon có thể góp phần bảo vệ được môi trường, nhưng chuyện ấy là sự thật ở tỉnh Bình Thuận. Lá loon dễ...