Thứ Tư, ngày 24/07/2019 00:48 AM (GMT+7)
Mạng 5G có thể khiến… dự báo thời tiết bị sai lệch

Mạng 5G có thể khiến… dự báo thời tiết bị sai lệch

Cả NASA và NOAA đều cho rằng phổ tần 5G sẽ có ảnh hưởng tới công tác dự báo thời tiết.