Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 15:40 PM (GMT+7)
Trèo tường rào chặt cây, người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên vùng cổ

Trèo tường rào chặt cây, người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên vùng cổ

Trong lúc trèo lên tường rào cao khoảng 2m để chặt cây người đàn ông bất ngờ bị té ngã và bị cây sắt phi 10 cắm vào cổ.