Thứ Tư, ngày 26/06/2019 17:14 PM (GMT+7)
Apple còn độc bá thị trường smartwatch ít nhất 4 năm nữa

Apple còn độc bá thị trường smartwatch ít nhất 4 năm nữa

Apple sẽ tiếp tục thống trị thị trường smartwatch đang phát triển ít nhất cho đến năm 2023.