Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 21:22 PM (GMT+7)
Bí ẩn phi cơ biến mất trong Tam giác Quỷ

Bí ẩn phi cơ biến mất trong Tam giác Quỷ

38 năm qua, không ai biết tung tích chiếc VH-MDX trong Vườn quốc gia Barrington Tops, nơi được gọi là Tam giác Quỷ với hàng loạt...