Thứ Tư, ngày 18/07/2018 14:22 PM (GMT+7)
Gửi giọng nói thiên tài vật lý đi xa 3.500 năm ánh sáng

Gửi giọng nói thiên tài vật lý đi xa 3.500 năm ánh sáng

Thiên tài vật lý Stephen Hawking đã qua đời nhưng giọng nói của ông sẽ còn tiếp tục du hành giữa các vì sao.