Thứ Ba, ngày 21/01/2020 00:04 AM (GMT+7)
Lần đầu tiên một ứng dụng chat cho phép người dùng tự thiết kế sticker

Lần đầu tiên một ứng dụng chat cho phép người dùng tự thiết kế sticker

Các sticker được cá nhân hóa có thể truyền tải thông điệp mạnh mẽ hơn so với từ ngữ.