Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 13:05 PM (GMT+7)
Lỗ 300 tỷ, VETC đề xuất trả lại dự án thu phí tự động giá trị  2.000 tỷ

Lỗ 300 tỷ, VETC đề xuất trả lại dự án thu phí tự động giá trị 2.000 tỷ

Sau một thời gian dài phải bù lỗ với số tiền 300 tỷ để duy trì công tác vận hành dự án thu phí tự động không dừng trong giai đoạn...