Thứ Tư, ngày 16/10/2019 05:06 AM (GMT+7)
Thuốc độc lúc hết hạn sẽ không độc nữa hay còn nguy hiểm hơn?

Thuốc độc lúc hết hạn sẽ không độc nữa hay còn nguy hiểm hơn?

Đã bao giờ bạn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với chai thuốc diệt chuột hết hạn từ năm ngoái của nhà mình chưa? Thời gian chắc chắn đã...