Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 14:53 PM (GMT+7)
Yên Bái: La liệt đặc sản núi rừng, thuốc Nam quý ở chợ "5 nghìn"

Yên Bái: La liệt đặc sản núi rừng, thuốc Nam quý ở chợ "5 nghìn"

Tại khu chợ "5 nghìn" độc đáo ở Văn Chấn này, có la liệt các mặt hàng được bà con tự trồng hoặc đi hái trong rừng đem bày bán như:...