Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 21:12 PM (GMT+7)
Giúp nông dân có thu nhập cao từ trồng cây dược liệu

Giúp nông dân có thu nhập cao từ trồng cây dược liệu

Tận dụng diện tích vườn tạp, đất trồng màu kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu, tăng thu nhập cho người dân đang được thực hiện...